Individuální měřený trénink v denním a nočním OB

By   20.4.2021

Klub STA připravil na sobotu 1. května individuální měřený trénink v denním a nočním OB ve Stříbrných Hutích u Chýnova. Do terénu se každý vypraví individuálně. V rozpisu jsou uvedeny tréninkové kategorie zvlášť pro denní a zvlášť noční trénink. Kategorie nočního tréninku jsou totožné jako u mistrovství oblasti v nočním OB. Naměřené časy účastníků z Oblasti Vysočina budou využity pro sestavení pořadí odloženého neoficiálního mistrovství oblasti v nočním OB 2020. Pro účastníky na prvních třech místech v kategoriích D12, D14, D16, D18, D20, D21, H12, H14, H16, H18, H20 a H21 jsou připraveny medaile, které budou předány při první možné příležitosti na oblastním závodě Ligy Vysočiny. Termín přihlášek je pondělí 26. dubna 23:59 hodin. Jde především o to si zaběhat a vyzkoušet OB i za tmy. S ohledem na předpokládanou menší účast, bude asi platit, že kdo doběhne, ten obdrží medaili! Tak neváhejte a přihlaste se.