Krajské centrum talentované mládeže v orientačním běhu

Krajské centrum talentované mládeže v orientačním běhu oblasti Vysočina bylo založeno při Sportovním klubu OK Jihlava, z. s. v roce 2008.

Hlavním cílem centra je zajištění kvalitních tréninkových podmínek pro talenty ve věku 14 – 18 let tak, aby byl zajištěn jejich další výkonnostní rozvoj v úzké návaznosti na činnost SCD. Zároveň s tím centrum vytváří podmínky pro výchovu budoucích členů TSM Vysočina a Pardubicko. KCTM kromě toho zajišťuje i pravidelné vzdělávání a školení svých trenérů.

Základem činnosti centra je pravidelná celoroční práce s talenty a jejich vedení zkušenými trenéry. K tomu slouží stálé zkvalitňování pravidelných tréninků a umožnění účasti mládeže na pravidelných soustředěních. KCTM Vysočina pořádá během roku v koordinaci se SCD i některá společná soustředění. Mezi úkoly centra patří také celoroční reprezentace Kraje Vysočina na celostátních soutěžích. S tím úzce souvisí důraz na snahu mládeže získat potřebné sportovní licence k účasti na těchto soutěžích. Centrum aktivně podporuje také spolupráci s ostatními centry v republice, zejména s pardubickým regionem. V rámci možností je kladen důraz i na získávání zahraničních zkušeností členů s ohledem na jejich možnou reprezentaci ČR. Sportovními vrcholy členů KCTM je každoroční reprezentace Vysočiny na celostátní úrovni. Celoročně se jedná o soutěže celostátního žebříčku A a žebříčku B-Čechy. Samostatným vyvrcholením je účast na mistrovstvích České republiky, případně pak v akcích reprezentačních týmů ČR.

Webové stránky KCTM Vysočina najdete zde.

KCTM

Napsat komentář