Sportovní centrum dětí v orientačním běhu

Sportovní centrum dětí v orientačním běhu oblasti Vysočina bylo založeno při Sportovním klubu OK Jihlava, z. s. v roce 2013.

Hlavním cílem centra je zajištění kvalitních tréninkových podmínek pro talenty ve věku 11 – 14 let tak, aby byl zajištěn jejich výkonnostní rozvoj. Zároveň s tím centrum vytváří předstupeň pro výchovu budoucích členů KCTM Vysočina.

Základem činnosti centra je pravidelná celoroční práce s talenty a jejich vedení zkušenými trenéry. K tomu slouží stálé zkvalitňování pravidelných tréninků a umožnění účasti dětí na pravidelných soustředěních. Ke zvýšení motivace a prohloubení návaznosti činnosti centra s KCTM Vysočina slouží i některá společná soustředění pořádaná během roku. SCD pořádá také pro talentované děti letní tábor se zaměřením na orientační běh. Sportovními vrcholy členů SCD je každoroční reprezentace Vysočiny na jarním Vyzývacím poháru a na podzimním mistrovství České republiky štafet a oblastních žákovských výběrů. Členové SCD jsou také pravidelně oporami reprezentace Kraje Vysočina na Letních olympijských hrách dětí a mládeže.

Webové stránky SCD najdete zde.

SCD

Napsat komentář