Category Archives: Dokumenty

Předání medailí za letošní mistrovství oblasti

By   1.10.2021

V neděli 3. října po skončení závodu mistrovství oblasti na krátké trati v Potočné u Číměře (SJH) budou vyhlášeny rovněž výsledky všech ostatních letos uspořádaných mistrovství Oblasti Vysočina v nočním OB za rok 2020 (STA 1. května), na klasické trati (PZR 13. června) a ve sprintu (CTB 11. září) spolu s předáním medailí prvním třem závodníkům v kategoriích D10, D12, D14, D16, D18, D20, D21C, H10, H12, H14, H16, H18, H20 a H21C. Vyhlášení závodníci si medaili mohou převzít pouze osobně na stupních vítězů. Medaile závodníků, kteří nebudou na nedělním závodě přítomni, si při vyhlašování převezmou vedoucí jejich klubů.

Poslední letošní sady medailí se budou rozdávat 30. října 2021 na mistrovství oblasti v nočním OB (STA).

Mistrovství oblasti štafet v sobotu 25. září

By   8.9.2021

Místo původně plánovaného mistrovství oblasti štafet na závodě Českého poháru štafet dne 8. 5. (SJI), který byl covidem zrušen, se mistrovství štafet Oblasti Vysočina uskuteční na závodě Českého poháru štafet v sobotu 25. září, který pořádá klub SJC v Dolní Olešnici v Podkrkonoší. O postup na Mistrovství ČR štafet konané v sobotu 9. října v Kobylé nad Vidnavkou u Jeseníku se bude soutěžit v kategoriích D18, D21, H18 a H21. Postoupí ty štafety, které se ve své kategorii umístí na mistrovství oblasti na prvním místě mezi štafetami bez práva startu podle prováděcích předpisů sekce OB.

Zahájení podzimní soutěže Ligy Vysočiny

By   26.8.2021

Začneme dvojzávodem 11. září. Dopoledne připravil klub CTB mistrovství oblasti ve sprintu ve Žďírci nad Doubravou s centrem na fotbalovém stadionu. Od 10 hodin budou závodníci v kategoriích D10 až D21C a H10 až H21C usilovat o medaile rychlým během v rovinaté městské zástavbě a lesoparku.

Odpoledne navazuje závod na krátké trati s centrem na Lipnici nad Sázavou připravený klubem JHB. Od 15 hodin čeká na závodníky těžký, místy velmi svažitý terén na mapě Bretschneiderovo Ucho (Národní památník odposlechu) s množstvím kamenitých výsypek, kamenných polí, prohlubní a hrázek mezi bývalými zatopenými lomy v převážně jehličnatém lese se zarostlými pasekami po těžbě.

Medaile bude možné na podzim získat i na mistrovství oblasti na krátké trati s centrem v Potočné u Číměře pořádaném 3. října klubem SJH a na mistrovství oblasti v nočním OB pořádaném 30. října klubem STA.