Author Archives: Zdeněk Kopecký

Školení rozhodčích R3 v Oblasti Vysočina

By   18.1.2023

Informace najdete v ORISu. První část školení proběhne on-line (zoom) ve čtvrtek 19. ledna od 18:00 hodin. Odkaz na připojení je uveden v pokynech. Na závěr on-line části školení bude zadána domácí práce s termínem odevzdání ve čtvrtek 26. ledna. Prezenční část školení bude v sobotu 28. ledna od 10:00 do 17:00 hodin v sále hostince u Palánů, Žďárská 1717, Havlíčkův Brod – Perknov. Účastenský poplatek pro členy klubů Oblasti Vysočina není stanoven. Účastníci mají v hostinci zajištěn oběd dle vlastního výběru z denního menu nebo minutek. Jídlo a pití si hradí účastníci.

Mistrovství oblasti v nočním OB 5. listopadu

By   24.10.2022

V soboru 5. listopadu večer se začátkem startu v 17:45 hodin pořádá klub STA mistrovství Oblasti Vysočina v nočním OB s centrem na hřišti na okraji obce Smyslov u Tábora. Noční závod se svítilnou má své osobité kouzlo. První tři závodníci v kategoriích D12, D14, D16, D18, D20, D21C, H12, H14, H16, H18, H20 a H21C obdrží medaili. Tento závod je zároveň posledním závodem podzimního žebříčku Ligy Vysočiny. Současně je také mistrovstvím Jihočeské oblasti v nočním OB. Počet zúčastněných závodníků tak určitě podstatně překoná loňských 54 startujících.

Oficiální výsledky mistrovství oblasti štafet

By   3.10.2022

Výsledky mistrovství Oblasti Vysočina štafet 2022 v obsazených kategoriích D18, D21, D105, D135, H12, H14, H18, H21, H135, H165 a H195 naleznete v záložce „Soutěže“ na stránce Výsledky. Pořadatelům z klubu Spolek orientačních sportů Jindřichův Hradec patří poděkování za skvěle připravený závod v Bílé u Sedla dne 3. září, kterého se zúčastnilo 70 tříčlenných štafet.

Mistrovství štafet a zahájení podzimní soutěže LV

By   23.8.2022

V sobotu 3. září dopoledne pořádá klub SJH mistrovství oblasti štafet v Bílé u Sedla a odpoledne na stejném místě první závod podzimního oblastního žebříčku Ligy Vysočiny na krátké trati společný s Jihočeskou oblastí.

Postupové mistrovství oblasti tříčlenných štafet je vypsané v kategoriích D18, H18, D21 a H21, v nichž lze získat právo startu na mistrovství ČR štafet. V ostatních kategoriích (DH10, DH12, DH14, D135, H135, DH165, MIX) lze startovat v souladu s rozpisem závodu. V kategoriích označených „DH“ lze štafetu složit z běžkyň a běžců libovolného pohlaví. U kategorií D135, H135 a DH165 číslovka značí minimální součet kalendářního věku všech 3 členů štafety, všichni členové štafety musí současně být veterány, tj. rok narození 1987 a starší. V kategorii MIX je složení štafety zcela libovolné. Složení štafet může být bez ohledu na klubovou příslušnost, do mistrovství oblasti se však hodnotí pouze klubové štafety. Pro kategorie DH10, DH12, DH14 a MIX nabízí pořadatel osiřelým závodníkům možnost přihlásit se do závodu štafet individuálně zde a z takto přihlášených závodníků pořadatel vytvoří jednotlivé štafety, jejichž složení bude uvedeno ve startovce.

Z výsledků kategorií DH12, DH14, D18, H18, D21, H21, D135, H135 a DH165 budou vytvořeny výsledky mistrovství oblasti kategorií D12, D14, D18, D21, D105 (z D21), D135, D165, H12, H14, H18, H21, H105 (z H21), H135, H165 a H195 (z DH165) z těch klubových štafet, které splní kritéria věku a pohlaví.