Soutěžní komise

Soutěžní komisi zřídilo předsednictvo Oblasti Vysočina jako svůj poradní a výkonný orgán pro oblastní soutěže v orientačním běhu.

Předsednictvo Oblasti Vysočina:

 • schvaluje předsedu, místopředsedu a členy soutěžní komise;
 • schvaluje návrh na člena soutěžní komise sekce OB ČSOS (zástupce Oblasti Vysočina v komisi);
 • schvaluje systém soutěží Oblasti Vysočina v orientačním běhu;
 • schvaluje Soutěžní řád soutěží Oblasti Vysočina v orientačním běhu;
 • schvaluje Prováděcí předpisy k soutěžím Oblasti Vysočina v orientačním běhu;
 • organizuje školení a semináře rozhodčích a trenérů 3. třídy;
 • určuje počet družstev na Mistrovství ČR oblastních výběrů žactva.

Činnost soutěžní komise:

 • předkládá návrh na člena soutěžní komise sekce OB ČSOS (zástupce Oblasti Vysočina v komisi);
 • navrhuje Soutěžní řád soutěží Oblasti Vysočina v orientačním běhu;
 • navrhuje Prováděcí předpisy k soutěžím Oblasti Vysočina v orientačním běhu;
 • řídí dlouhodobé a mistrovské soutěže Oblasti Vysočina, zpracovává a zveřejňuje jejich výsledky;
 • dohlíží a vyhodnocuje dodržování sportovně technických dokumentů pro soutěže v Oblasti Vysočina pořádajícím subjektem závodu;
 • vede evidenci rozhodčích a trenérů sekce OB v Oblasti Vysočina;
 • stanoví a vede seznam osob určených pro výkon funkce člena jury pro oblastní soutěže v orientačním běhu;
 • je odvolací komisí pro případ odvolání proti rozhodnutí jury o protestu proti porušení či nedodržení pravidel orientačního běhu, proti rozhodnutí hlavního rozhodčího nebo proti oficiálním výsledkům závodu oblastní soutěže v orientačním běhu;
 • projednává a připomínkuje materiály k jednání soutěžní komise sekce OB ČSOS prostřednictvím zástupce Oblasti Vysočina v této komisi;
 • zodpovídá za aktuální obsah záložky „Soutěže“ na webu Oblasti Vysočina ve spolupráci se správcem webu.

Složení soutěžní komise:

 • předseda Zdeněk Kopecký (SJI) kopeckyzdenekZsendme.cz tel.  776 344 772
 • místopředseda Michal Kuban (CHT) kubanmZseznam.cz tel.  605 825 449
 • člen Jeroným Kamenický (OSN) jeronymkamenickyZgmail.com tel.  725 856 733
 • člen Arnošt Komárek (SJH) komarekZkarlin.mff.cuni.cz tel.  608 776 751
 • člen František Koumar (SJI) fandalfZcentrum.cz tel.  736 425 515
 • člen Petr Novohradský (PZR) novohradskypZseznam.cz tel.  733 219 885
 • člen Alena Voborníková (CTB) vobornikova.alenaZseznam.cz tel.  723 726 487

poznámka: znak „Z“ je zástupný znak za znak zavináče