Soutěžní komise

Soutěžní komisi zřídilo předsednictvo Oblasti Vysočina jako svůj poradní a výkonný orgán pro oblastní soutěže v orientačním běhu.

Předsednictvo Oblasti Vysočina:

 • schvaluje předsedu, místopředsedu a členy soutěžní komise;
 • schvaluje systém soutěží Oblasti Vysočina v orientačním běhu;
 • schvaluje Soutěžní řád soutěží Oblasti Vysočina v orientačním běhu;
 • schvaluje Prováděcí předpisy k soutěžím Oblasti Vysočina v orientačním běhu;
 • organizuje školení a semináře rozhodčích a trenérů 3. třídy;
 • určuje počet družstev na Mistrovství ČR oblastních výběrů žactva.

Činnost soutěžní komise:

 • navrhuje Soutěžní řád soutěží Oblasti Vysočina v orientačním běhu;
 • navrhuje Prováděcí předpisy k soutěžím Oblasti Vysočina v orientačním běhu;
 • řídí dlouhodobé a mistrovské soutěže Oblasti Vysočina, zpracovává a zveřejňuje jejich výsledky;
 • dohlíží a vyhodnocuje dodržování sportovně technických dokumentů pro soutěže v Oblasti Vysočina pořádajícím subjektem závodu;
 • stanoví a vede seznam osob určených pro výkon funkce člena jury pro oblastní soutěže v orientačním běhu;
 • je odvolací komisí pro případ odvolání proti rozhodnutí jury o protestu proti porušení či nedodržení pravidel orientačního běhu, proti rozhodnutí hlavního rozhodčího nebo proti oficiálním výsledkům závodu oblastní soutěže v orientačním běhu;
 • zodpovídá za aktuální obsah záložky „Soutěže“ na webu Oblasti Vysočina ve spolupráci se správcem webu.

Složení soutěžní komise:

předsedaZdeněk Kopecký (SJI)kopeckyzdenekZsendme.cztel. 776 344 772
místopředsedaMichal Kuban (CHT)kubanmZseznam.cztel. 605 825 449
členArnošt Komárek (SJH)komarekZkarlin.mff.cuni.cztel. 608 776 751
členFrantišek Koumar (SJI)fandalfZcentrum.cztel. 736 425 515
členPetr Novohradský (PZR)novohradskypZseznam.cztel. 733 219 885
členkaLenka Voráčková (OSN)vorackova.lenkaZgmail.comtel. 777 951 369

poznámka: znak „Z“ je zástupný znak za znak zavináče