Pozvánka na ustavující valnou hromadu

By   17.5.2016

Pozvánka na ustavující valnou hromadu Krajského svazu ČSOS Vysočina, jako pobočného spolku

Jednání ustavující valné hromady Krajského svazu ČSOS Vysočina, jako pobočného spolku, se uskuteční v sobotu 21.5.2016 od 12.30 hod. v Lučici, v budově sportovních kabin fotbalového hřiště (centrum 6. závodu Ligy Vysočiny).

Na jednání valné hromady bude každý klub zastupovat 1 delegát s právem hlasovat.

Program:

  1. Zahájení
  2. Volba mandátové, volební a návrhové komise
  3. Schválení programu jednání
  4. Seznámení se stanovami hlavního spolku ČSOS
  5. Založení pobočného spolku, určení názvu a sídla
  6. Organizace činnosti pobočného spolku dle stanov hlavního spolku ČSOS
  7. Volba statutárního orgánu krajského svazu – předsedy krajského svazu
  8. Různé

Napsat komentář