Author Archives: Pavel Nechanický

SIAC Battery Test – vyhodnocení

By   17.8.2022

Jednotka v modu SIAC Battery Test kontroluje baterii SIAC chipu a zobrazuje napětí baterie:

  1. Pokud je baterie v pořádku (>2,8 V), jednotka normálně pípne.
  2. Pokud je baterie slabá (<2,72 V), ozve se varovný signál – několik pípnutí s vyšší frekvencí, což znamená, že baterie je slabá, ale měla by vydržet pro tento závod.
    Baterii SIAC chipu je třeba brzy vyměnit.
  3. Pokud je baterie kriticky nízká (<2,44 V), neobjeví se žádný zpětný signál, display kontroly ukáže hlášení FAIL. To znamená, že SIAC chip nelze použít pro bezkontaktní ražení (přímé ražení bude stále fungovat).
    Je nutná okamžitá výměna baterie.