Soutěžní komise

členové       e-mail             telefon     funkce 
------------------------------------------------------------------------------------  
Zdeněk Kopecký    kopeckyzdenekZsendme.cz   776 344 772    předseda
Michal Kuban       kubanmZseznam.cz        605 825 449    místopředseda
František Koumar     fandalfZcentrum.cz       736 425 515    zpracování výsledků
Petr Novohradský     novohradskypZseznam.cz     733 219 885    člen
Jeroným Kamenický  jeronymkamenickyZgmail.com 725 856 733  člen
Arnošt Komárek    komarekZkarlin.mff.cuni.cz 608 776 751  člen
Alena Voborníková  vobornikova.alenaZseznam.cz 723 726 487  člen

* pozn.: znak "Z" je zástupný znak za znak zavinače (dříve používané antispamové ochrany jsou již neúčinné)

Napsat komentář