Výpočet bodů

Navrhuji použít jen jedn vzorec jak pro mládež tak pro ostatní kategorie Vzorem je žebříček B.

  • Výhoda možnost použít ORIS pro počítání a evidenci  průběžných výsledků jednotliců
  • Nevýhoda: Ti kteří měli v žíkovských kategoriích dnes 50 a méně bodů budou mít 0
Stanovení bodové hodnoty za dosažený výsledek v závodě: V kategorii se určí nejprve střední čas z časů 3 nejlepších závodníků přihlášených do žebříčku B: Ts = (T1+T2+T3)/3 potom bodová hodnota i-tého závodníka se vypočte podle vztahu: Bi = 100 . (2 - Ti/Ts) výpočet Bi se provádí na dvě desetinná místa se zaokrouhlením podle matematických pravidel. Závodníci, kteří dosáhli dvojnásobku středního času a více, stejně jako závodníci, kteří byli diskvalifikováni,získávají 0 bodů. Je-li v kategorii 5 a méně hodnocených závodníků je střední čas Ts čas prvního hodnoceného závodníka.

Napsat komentář