Hodnocení LV

By   6.11.2018

Hodnocení Ligy Vysočiny (LV) za r. 2018

Proti závodům Zařazených do LV pořádaných oddíly z Vysočiny nebyl podán žádný protest.Na stránkách obpostupy.cz je zveřejněno 12 ze 13 závodů.Dodržování směrných časů hodnotím jako velmi dobré.  Výraznější odchylky se objevily v kategoriích D18, D65 a H18 (jen na krátké trati).

Tabulky jsou v příloze

Napsat komentář