Author Archives: Vladislav Hrstka

Stížnost na výpočet průměrů

By   14.11.2018

Rozdíly v SŘ (soutěžním řádu) naší oblasti a SŘ ČSOB (kdy a za jakých podmínek se uděluje průměr) jsou předmětem stížnosti Zdeňka Kopeckého. Soutěžní komise rozhodla následovně:
Individuální žebříčky (LigyVysočiny – jaro a podzim) nepřepočítávat.
Výsledky pro Ligu Vysočiny klubů přepočítat.
Podrobnosti naleznete v příloze.

Jako předseda soutěžní komise nesu plnou vinu za vzniklou situaci, proto podávám k 30.11.2018 demisi

Vladislav Hrstka

Hodnocení LV

By   6.11.2018

Hodnocení Ligy Vysočiny (LV) za r. 2018

Proti závodům Zařazených do LV pořádaných oddíly z Vysočiny nebyl podán žádný protest.Na stránkách obpostupy.cz je zveřejněno 12 ze 13 závodů.Dodržování směrných časů hodnotím jako velmi dobré.  Výraznější odchylky se objevily v kategoriích D18, D65 a H18 (jen na krátké trati).

Tabulky jsou v příloze

Body v dětských kategoriích na vlastním závodě

By   10.11.2017

Body počítá a přepočítává fandalf@centrum.cz (František Koumar)
1. Potřebuješ registrační čísla oddílu mimo dětí v textové podobě. Získáš je např z ORISU z Registrací. Překopíruješ tabulku do Excelu … Na jednom řádku jedno registrační číslo. Smažeš registrační čísla dětí.
2. V orisu si vybereš váš závod. Přihlásíš se. V části přihlášky je na konci kolonka Průměry pro žebříček. Tady vložíš registrační čísla (bez dětí -jedno registrační číslo na jeden řádek). Uložíš
3. Pokud jsi to nestihl před zveřejněním výsledků, požádáš Fandu Koumara o přepočet žebříčku. Po přepočtení budou mít Vaše děti na Vašem závodě body a ne průměr.