Author Archives: Vladislav Hrstka

Hodnocení směrných časů za rok 2016.

By   27.12.2016

V přiloženém dokumentu se můžete podívat, jak se jednotlivých stavitelé vypořádali se směrnými časy. Rozhodně bych tyto výsledky neslučoval s kvalitou tratí jednotlivých stavitelů. Je zvláštní, když 4 stavitelé z 11 mají odchylky od směrných časů jen jedním směrem. To znamená, že část směrných časů je pořádku a ostatní směrné časy jsou buď delší nebo kratší.
Pozn. Pokud na listu Stavitel kliknete na číslo ve sloupečcích Kratší, OK, Delší, automaticky se přidá nový list se jmény a dosaženými směrnými časy.
Dokument ke stažení

Nový soutěžní řád

By   4.12.2016

Největší změnou připravovaného soutěžního řádu je zobrazení žebříčku jednotlivců na ORISu. Tato změna sebou nese i nutnost změnit   způsob výpočtu bodů do žebříčku (podle vzoru – žebříček B). Příklad výpočtu žebříčku LV. Jedná se jen o test, nejsou zobrazeni všichni závodníci a Každý závodník je uveden pouze v jedné kategorii. Možnost uvádět závodníka ve více kategoriích mi byla přislíbena Bestíkem (autorem ORISu)

Uvítám Vaše připomínky k soutěžnímu řádu.

Postupující na MČR na krátké trati

By   23.5.2016

Výňatek z prováděcích pokynů:
4. Mistrovství ČR a Veteraniáda ČR na krátké trati
1. Termín: 25. – 26. 6. 2016 (25. 6. – semifinále, 26. 6. – finále).
2. Pořadatel: SK Praga (PGP).
3. Startují všichni závodníci, kteří se přihlásí v souladu s rozpisem závodu a jsou:
– v kategoriích D16, D18, D20, H16, H18 a H20 držiteli soutěžní licence E, R, A nebo B;
…..
Dále postupují dle prováděcích pokynů postupují.
– závodníci, kteří se v kategoriích D16, D18, D20, D21, H16, H18, H20 a H21 umístili na Mistrovství oblasti na krátké trati ve své oblasti na prvním místě mezi závodníky bez práva startu podle předchozích bodů; podmínkou je zveřejnění výsledků Mistrovství oblasti na krátké trati do 31. 5.2016 v IS ORIS (http://www.orientacnisporty.cz/oris/).

Z Vysočiny to jsou:
D16   Drábková Eliška        TTR0151
H16   Rosecký Jan              PZR0106