Zahájení podzimní soutěže Ligy Vysočiny

By   26.8.2021

Začneme dvojzávodem 11. září. Dopoledne připravil klub CTB mistrovství oblasti ve sprintu ve Žďírci nad Doubravou s centrem na fotbalovém stadionu. Od 10 hodin budou závodníci v kategoriích D10 až D21C a H10 až H21C usilovat o medaile rychlým během v rovinaté městské zástavbě a lesoparku.

Odpoledne navazuje závod na krátké trati s centrem na Lipnici nad Sázavou připravený klubem JHB. Od 15 hodin čeká na závodníky těžký, místy velmi svažitý terén na mapě Bretschneiderovo Ucho (Národní památník odposlechu) s množstvím kamenitých výsypek, kamenných polí, prohlubní a hrázek mezi bývalými zatopenými lomy v převážně jehličnatém lese se zarostlými pasekami po těžbě.

Medaile bude možné na podzim získat i na mistrovství oblasti na krátké trati s centrem v Potočné u Číměře pořádaném 3. října klubem SJH a na mistrovství oblasti v nočním OB pořádaném 30. října klubem STA.