Mistrovství štafet a zahájení podzimní soutěže LV

By   23.8.2022

V sobotu 3. září dopoledne pořádá klub SJH mistrovství oblasti štafet v Bílé u Sedla a odpoledne na stejném místě první závod podzimního oblastního žebříčku Ligy Vysočiny na krátké trati společný s Jihočeskou oblastí.

Postupové mistrovství oblasti tříčlenných štafet je vypsané v kategoriích D18, H18, D21 a H21, v nichž lze získat právo startu na mistrovství ČR štafet. V ostatních kategoriích (DH10, DH12, DH14, D135, H135, DH165, MIX) lze startovat v souladu s rozpisem závodu. V kategoriích označených „DH“ lze štafetu složit z běžkyň a běžců libovolného pohlaví. U kategorií D135, H135 a DH165 číslovka značí minimální součet kalendářního věku všech 3 členů štafety, všichni členové štafety musí současně být veterány, tj. rok narození 1987 a starší. V kategorii MIX je složení štafety zcela libovolné. Složení štafet může být bez ohledu na klubovou příslušnost, do mistrovství oblasti se však hodnotí pouze klubové štafety. Pro kategorie DH10, DH12, DH14 a MIX nabízí pořadatel osiřelým závodníkům možnost přihlásit se do závodu štafet individuálně zde a z takto přihlášených závodníků pořadatel vytvoří jednotlivé štafety, jejichž složení bude uvedeno ve startovce.

Z výsledků kategorií DH12, DH14, D18, H18, D21, H21, D135, H135 a DH165 budou vytvořeny výsledky mistrovství oblasti kategorií D12, D14, D18, D21, D105 (z D21), D135, D165, H12, H14, H18, H21, H105 (z H21), H135, H165 a H195 (z DH165) z těch klubových štafet, které splní kritéria věku a pohlaví.